Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.skillcorp.pl (zwanego dalej:„Sklepem Internetowym”).

 2. SKILLCORP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  z siedzibą we Wrocławiu ul. Jesionowa 43/U1 50-504

  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

  NIP:8992887788

  REGON: 387361910

 3. Skillcorp International Sp.z.o.o dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. Skillcorp International Sp.z.o.o zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie klientami.

 2. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym; b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym; c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);  d) udzielenia zgody na cele marketingowe.

 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, klient podaje:
  a) adres e-mail; b) dane adresowe;  a. kod pocztowy i miejscowość; b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania; c) imię i nazwisko.

 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

 5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, klient podaje następujące dane: a) adres e-mail; b) dane adresowe;  a. kod pocztowy i miejscowość; b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania; c) imię i nazwisko; d) numer telefonu.

 6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, klient podaje: a) adres e-mail.

 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a) firmę Przedsiębiorcy; b) numer NIP.

 8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 9. W przypadku udzielenia zgody na cele marketingowe, klient podaje: a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) telefon;

 10. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 11. Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 12. Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

  W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

 

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

 3. W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system Paynow, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

 4. MBANK SPÓŁKA AKCYJNA

 5. UL. PROSTA 18 

 6. 00-850 WARSZAWA

 7. MAZOWIECKIE

 8. NIP: 5620215088 , Regon: 001254524

 9. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 10. W przypadku, gdy klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail sklep@skillcorp.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Skillcorp International Sp.z.o.o na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Skillcorp International Sp.z.o.o produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 1. Skillcorp International Sp.z.o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

 2. Skillcorp International Sp.z.o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 3. Skillcorp International Sp.z.o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) c) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com oraz Instagram (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów Sklepu Internetowego.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer; b) przeglądarka Mozilla Firefox; c) przeglądarkaChrome; d) przeglądarka Safari; e) przeglądarka Opera.

 2. Skillcorp International Sp.z.o.o może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Skillcorp International Sp.z.o.o przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 3. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Skillcorp International Sp.z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Administratorem danych osobowych klientów oraz udzielających zgody na cele marketingowe (dalej:"Klient") jest 

 2. SKILLCORP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  z siedzibą we Wrocławiu ul. Jesionowa 43/U1

  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

  NIP:8992887788

  REGON: 387361910

 3.  

  Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

   
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (Klient), której dane dotyczą;

  • marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

 5. Administrator przetwarza dane użytkowników Sklepu Internetowego w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania ze strony przez użytkowników oraz funkcjonowania strony skillcorp.pl, na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony.

 6. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w innych celach niż wskazane powyżej jest określone w innych regulaminach zamieszczonych na stronie www.skillcorp.pl.

 7. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres mailowy: sklep@skillcorp.pl

 8. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 9. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

 10. Dane osobowe, zebrane w celu świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zebrane w celu sprawnego funkcjonowania strony będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

    10. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

 2. Skillcorp zapewnia klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

 3. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Skillcorp może odmówić usunięcia danych klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca.

 4. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

 5. W przypadku, gdy klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.Skillcorp International Sp.z.o.o nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 6. Skillcorp International Sp.z.o.o nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Skillcorp International Sp.z.o.o poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@skillcorp.pl

 2. Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2021 r.

 


Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do SKILLCORP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
SKILLCORP INTERNATIONAL SP.Z.O.O używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium